دانلود کتاب آدم اول - آلبر كامو


کتابخانه: دانلود کتاب آدم اولو ژاك شانزده ساله و سپس ساله شد و هيچ‌كس با او سخني نگفت، و ناگزير بود دست تنها ياد بگيرد، دست تنها بزرگ شود، با زور، با قدرت، دست تنها اخلاقيات و حقيقت خود را بيابد، تا اينكه سرانجام به صورت آدم به دنيا آيد و سپس با تولدي سخت‌تر ديگر بار به دنيا آيد، يعني اين بار براي ديگران، براي زنان، به دنيا آيد، مانند همه آدم‌هايي كه در اين سرزمين به دنيا آمدند و يكايك آنان كوشيدند تا زندگي كردن بي‌ريشه و بي‌ايمان را فرا بگيرند......بزرگ‌ترين ويژگي ادبي اين اثر اين است كه با بزرگ شدن ژاك، ريتم داستان سريع‌تر و شرح جزئيات كمتر مي‌شود و در عين حال متن نيز دشوار‌تر مي‌گردد. نكتۀ ديگر از منظر كامو اين است كه در جوامع به كساني احترام مي‌گذارند كه كارهاي بزرگ اجتماعي كرده‌اند، در حاليكه كساني كه در فقر زيسته‌اند و به رغم آنچه كه بوده‌اند، توانسته‌اند خويشتن داري كنند و دست به جنايات بزرگ نزنند فراموش مي‌شوند.

کتابخانه: دانلود کتاب آدم اول دانلود کتاب
کتابخانه: دانلود کتاب آدم اول 3 مگابایت
کتابخانه: دانلود کتاب آدم اول www.majidakhshabi.com


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.