دانلود کتاب زمین سوخته


کتابخانه:دانلود کتاب زمین سوختهجوان خاكستري پوش روبريم ايستاده است و حرف مي زند. نمي دانم چه مي گويد. صدايش را نمي شنوم. به لبهايش نگاه ميكنم كه تند و تند حركت مي كنند و دندانهاي نا موزونش پيدا و ناپيدا مي شوند. نگاهم از لبانش سرمي خورد رو دماغش. چه بزرگ وبي قاعده به نظرم مي آيد. بعد به چشمانش نگاه مي كنم كه انگار كلاپيسه است. حالا، پيشاني جوان خاكستري پوش است. عرق و خاك قاطي هم شده است و تمام پيشاني اش را پوشانده است.
نا گاه از بالاي سر جوان خاكستري پوش چشمم ميفتد به دستي كه در انفجار از شانه جدا شده است و همراه موج انفجار بالا رفته است و تو خوشه خشك نخل بلند پايه گوشه حياط تنه باران گير كرده است. آفتاب كاكل نخل را سايه روشن زده است. خون خشك، تمام دست را پوشانده است.انگشت كوچك دست، از بند دوم قطع شده است و سبابه اش مثل يك درد ، مثل يك تهمت و مثل يك تيرسه شعبه به قلبم نشانه رفته است.


کتابخانه:دانلود کتاب زمین سوخته دانلود کتاب
کتابخانه:دانلود کتاب زمین سوخته 3.05 مگابایت
کتابخانه:دانلود کتاب زمین سوخته www.majidakhshabi.com


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.