دانلود کتاب ماه پنهان است


کتابخانه: دانلود کتاب ماه پنهان استتا ساعت ده و سه ربع همه چيز به پايان رسيده بود . قصبه تصرف شده بود مدافعين آن در هم شكسته شده بودند و جنگ خاتمه پذيرفته بود. دولت مهاجم درباره اين نبرد نيز خود را مانند نبر دهاي بزرگ ديگري كه بر عهده گرفته بود آماده كرده بود در بامداد اين روز يكشنبه كه قصبه به تصرف قواي مهاجم در آمد، پستچي و پاسبان در قايق آقاي كورل كه دكاندار محبوب قصبه بود به ماهيگيري رفته بودند.آقاي كورل قايق آماده به كار خود را يك روزه به آن دو كرايه داده بود پستچي و پاسبان چند ميل رو به وسط دريا رفته بودند كه چشمشان به كشتي كوچك تيره رنگي افتاد كه سربازان را حمل مي كرد...


کتابخانه: دانلود کتاب ماه پنهان است دانلود کتاب
کتابخانه: دانلود کتاب ماه پنهان است 1.98 مگابایت
کتابخانه: دانلود کتاب ماه پنهان است www.majidakhshabi.com


0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.