مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!


آگوستو اسکویول هنرمندی آرژانتینی است که جدیداً نمایشگاهی جالب و منحصربفرد در میامی برگزار کرده است. مجسمه های هنری ساخته شده توسط او تماماً از نخ و دکمه های رنگی که با دقت زیاد کنار هم قرار گرفته اند ایجاد شده است:


مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!

مطالب داغ:مجسمه های هنری ساخته شده از دکمه و نخ!
0
0
0
0 نفر

2 نظر

  1. زیباست ولی آقای هنرمند یاخیلی اهل ذوق و خلاقیتن یا...
  2. بسیار زیبا خیلی ممنونم نگین جان
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.