دانلود کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده


کتابخانه:دانلود کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده


«همه نحسي ها با عرعر آن كره خر وامانده شروع شد. كره خري كه بابام مرغ و نه تا جوجه هاش را باش تاخت زده بود، كره خر غر شمال ها. هنوز آفتاب نزده بود كه در خانه مان را زدند. عمه ت خورشيد رفت پشت در و خبر آورد كه دده كُلو آمده رد بابام برود سر حاج كلو را بتراشد. من زير لحاف بودم. كرسي داشتيم. بابام نشسته بود پاي سماور. برخاست قباش را پوشيد، شالش را بست، چپقش را زد پر شالش و...
از قمري فقط جمجمه اش باقي مانده با جاروي كهنه موها؛ و از جمجمه اش بيشتر همان دندان هايش كه تو چشم مي زند و به نظر مي رسد كه پشت لب هاي چروكيده اش سبيل خاكستري روئيده است و در همان حال كه در خيال گنگ و ناباور استاد عبدوس دارد كناره گودال را گذر مي كند تا برسد در خانه او، مثل تك و توكي از اهالي كلخچان كه بعد از چهل سالگي شروع مي كردند به هذيان گويي و حرف زدن با خود، زبان گرفته و لب مي جنباند.


در خانه عبدوس بسته است، بسته بوده، اما قمري دندان مثل روح خودش لاي در را باز مي كند، وارد حياط مي شود و عبدوس را به نام مي خواند. عبدوس همچنان مبهوت و خيره به در حياط مانده است، ناباور و بي اختيار از جا بر مي خيزد، مثل اينكه برش مي خيزانند و وامي دارندش.لحظه ها كند مي شود، و سامون اولين و آخرين كلام را كه گويي در حالتي ميان بيداري و خواب بيان مي شود، مي شنود و حس مي كند پدر حرفش را مثل نوك درفش در گوش او مي خلاند كه «خودت را نگه دار، داري مي روي غربت، خودت را نگه دار! حرف يك كلام است!» دقايقي ديگر...
«چرك، چرك، چرك. مغزم پر از چرك است، ذهنم پر از چرك است. لايه هاي مغزم، تمام شيارهاي آن پر است از چرك و عفونت و نفرت. بوي آن را حس مي كنم.
همچنين درد آن، درد هولناك آن را. مي خواهم بدهم مغزم را برايم جراحي كنند، مي خواهم بدهم مغزم را بشكافند، مي خواهم چرك ها را بتراشند و پاك كنند، مي خواهم بگردم پي پزشكي كه بتواند چرك شيارهاي مغز را بشويد.
نه از آن پزشك هايي كه آب رويه هاي تو را، از راه سوراخي كه زير كتف ايجاد كردند، بيرون كشيدند و...

کتابخانه:دانلود کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده دانلود کتاب
کتابخانه:دانلود کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده 5.39 مگابایت
کتابخانه:دانلود کتاب روزگار سپری شده مردم سالخورده www.majidakhshabi.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.