مطالب داغ: دستگاهی برای چاپ کردن فکر شما


جورج لاسکوفسکی با استفاده از یک رابط مغزی-کامپیوتری به نام EPOC افکار انسان را که قابلیت چاپ به صورت سه بعدی را دارند چاپ می کند، فکر کاربر با استفاده از تکانه های الکتریکی کوچکی در مغز قابل تشخیص است.

هر کسی می تواند از این دستگاه استفاده کند، کاربر این رابط را می پوشد، الگوهای مغزی به یک برنامه ی کامپیوتری منتقل می شود و سپس این الگوها به صورت سه بعدی چاپ می شوند.

مطالب داغ: دستگاهی برای چاپ کردن فکر شما

مطالب داغ: دستگاهی برای چاپ کردن فکر شما

مطالب داغ: دستگاهی برای چاپ کردن فکر شما

مطالب داغ: دستگاهی برای چاپ کردن فکر شما
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.