دانلود کتاب سفر درونی


کتابخانه:دانلود کتاب سفر درونی


اين كتاب شامل يك سري يادداشت ها و دستنويس هاي سفر و همچنين برخي از نوشته هائي كه در زمان خودش بنا به دلايلي چاپ نشده بود. ضمن اينكه رومن رولان قصد داشته اين نوشته ها قبل از مرگش چاپ و منتشر نشود ولي گويا به سبب تنگناهاي مالي در سال 1942 تصميم به چاپ آن مي گيرد


در مقدمه كتاب مي خوانيم :

"زبان اكنون بويژه در باره آينده در بند است، زيرا فرمانروايان روز بر آنند كه خود در اختيارش گيرند،- چيزي كه همواره آرزوي برنيامدني قدرتهاي يك روزه بوده است. پس ، براي ما، تنها گذشته مي ماند، و قدرت روز شتابي ندارد كه با ما بر سر آن به دعوي برخيزد. اين چيزها، براي كساني كه گرد ميز نشسته اند، پس مانده ها و ريخت و پاش ضيافت است.و مرا همين كفايت مي كند .

براي پيرمرد خوش حافظه اي چون من كه در سفر دور و درازش هوش روشن ياب و نگاه تيز بين خود را از دست نداده ، ميدان روزهاي ديرين به اندازه كافي فراخ است. براي آن كس كه ديدن ميداند، هر دقيقه اي كه از آن درست بهره گيرد، جوهر هم آنچه بود و هم آنچه خواهد بود را در خود دارد.

مگر نمي دانيم كه كيهان ما ، چنان كه اينشتاين مي گويد، همچون مار جاودانگي دم خود را به دندان مي خايد؟ و اگر همه و هر كس بخواهد به اين گفته بگروند، مي توان پنداشت كه، در رابطه چشم و پرتو نوراني ، پرتوي كه رو به پيش روان گشته است از پشت به ديد چشم خواهد آمد. پس، به آن پشت مي كنيم تا رودررويش داشته باشيم و ببينيمش كه از ژرفناي شب كيهاني بدر مي جهد!

کتابخانه:دانلود کتاب سفر درونی دانلود کتاب
کتابخانه:دانلود کتاب سفر درونی 3.89 مگابایت
کتابخانه:دانلود کتاب سفر درونی www.majidakhshabi.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.