گردشگران آلمانی توانستند در حوالی مرز ایتالیا و اتریش جسد یک مومیایی یخی را که متعلق به ۵۳۰۰ سال پیش بود را کشف کنند.

این مومیایی که اوتزی otzi نام دارد یکی از قدیمی ترین مومیایی های کشف شده در تاریخ است. تحقیق روی این مومیایی اطلاعاتی در مورد معیشت و نوع زندگی انسان های اولیه به دانشمندان ارائه می دهد.

دانشمندان بر این عقیده هستند که خون کشف شده از جسد، قدیمی ترین خون پیدا شده از انسان می باشد.مجسمه اوتزی را نیز با آخرین تکنولوژی های مجسمه سازی شبیه سازی کردند تا نوع شکل و پوشش انسان های اولیه را بررسی کنند.


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!


مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!
مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!
مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!

مطالب داغ: کشف مـومیـایی یـخی 5300 سـاله!
1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.