رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


بزرگترین میهمانی چای!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲بلندترین سگ ماده دنیا!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲زودترین زمان رفتن داخل چمدان!


مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


بیشترین تعداد سوزن در صورت!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲بزرگترین پیتزای جهان


مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲بیشترین تعداد ظرف سفالی ساخته شده در یک ساعت!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲بزرگ ترین دور بازوی جهان!


مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


بزرگترین گوش سگ!


مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


بزرگترین ویولون جهان!


مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲درازترین گربه خانگی دنیا!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲درازترین زبان دنیا!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲بلندترین سیبیل دنیا!


مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


دراز ترین لباس عروس!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲کوتاه قدترین آدم دنیا!
مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


پیرترین زوج دوقلوی جهان!
مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲

کوچک ترین سگ دنیا!
مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


بزرگترین نورپردازی در شب کریسمس

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


کوتاه قدترین دختر دنیا

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲بیشترین تعداد باز کردن بطری با سر!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲

پیرترین مربی یوگا!


مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲


بزرگترین شکلات جهان!

مطالب داغ: رکـوردهـای برتـر گینـس در سال ۲۰۱۲

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.