مطالب داغ: توپ‌هایی که خانه را دسته گل می کنند


از انجایی که آینده محلی برای خودنمایی ربات ها خواهد بود باید انتظار طرح ها و ایده های عجیب نیز داشته باشیم. ربات هایی که خانه ها را تمیز می کنند یا خریدهای ما را انجام می دهند از این دسته ربات ها و طرح های آینده نگرانه هستند.
همیشه آرزو داشته ایم که رباتی کارهای خانه را انجام دهد تا ما کمی از دست آن راحت بوده و به کارهای خودمان برسیم. این آرزو در میان تمام انسان ها به نوعی مشترک است زیرا طراحان همیشه به دنبال ساخت چنین ربات هایی بوده اند.
"آدرین پرز زاپاتا” به تازگی ایده ای جالب در مورد ربات های نظافتچی داده است که در نوع خود بسیار جالب هستند. طرح او شامل گوی هایی است که می توانند پرواز کرده و نقاط کثیف خانه را تشخیص دهند.
این توپ های پرنده در هوا می توانند به چندین پرنده کوچکتر تقسیم شوند و هر کدام مسئول تمیز کردن قسمتی خاص خواهند بود. این ربات ها پس از تمیز کاری به یک نقطه خاص بازمی گردند تا به دستگاه ابتدایی چسبیده و شارژ شوند.

این توپ های نظافت چی توانایی آن را دارند تا کل خانه و حتی غیرقابل دسترس ترین نقاط را نیز تمیز کنند از این رو می توان آن ها را بهتیرن نظافتچی های تاریخ نامگذاری کرد. ایده این ربات ها تا سال ۲۰۲۰ به واقعیت تبدیل خواهد شد.

مطالب داغ: توپ‌هایی که خانه را دسته گل می کنند

مطالب داغ: توپ‌هایی که خانه را دسته گل می کنند

مطالب داغ: توپ‌هایی که خانه را دسته گل می کنند

مطالب داغ: توپ‌هایی که خانه را دسته گل می کنند
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.