کتاب واهمه های مرگ


کتابخانه: دانلود کتاب واهمه های مرگ


سراسر پاییز را به طرح داستان «پاییز و مرد» فکر کردم. طرح ساده بود اما پایانی داشت که راضی ام نمی کرد. می خواستم آغاز و پایانی ملموس داشته باشد تا خواننده واقعیت آن را با توجه به روزگاری که در آن زندگی می کند بهتر بپذیرد.

در مورد شخصیت اصلی داستان مشکل نداشتم. نویسنده ای بود که می خواست روزگارش را با نوشتن بگذراند و با همان مشکلاتی روبرو بود که نویسندگان زمانه اش. زن و یک دختر داشت و هزینه سنگین زندگی، آسایش آنها را به مخاطره انداخته بود. زن ناگزیر بود کار کند. صبح ساعت هفت از خانه بیرون میرفت و ساعت سه بعد از ظهر، خسته و کوفته باز می گشت....


کتابخانه: دانلود کتاب واهمه های مرگ دانلود کتاب
کتابخانه: دانلود کتاب واهمه های مرگ 5.39 مگابایت
کتابخانه: دانلود کتاب واهمه های مرگ www.majidakhshabi.com

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.