الله

اسم مبارک «الله» چهار حرف است هرگاه همزه را انداختی می ماند «لله» که اشاره است به «ولله کل شی» یعنی همه چیز از اوست و اگر لام را انداختی و الف را گذاردی «اله» می شود که اشاره دارد به «و هو اله کل شی» هر چیزی به او موجود است. و اگر لام و الف را انداختی «له» می شود، «و له کل شی» بازگشت هر چیزی به سوی اوست. و اگر لام از از کلمه « له » انداخته شود، «ه» باقی می ماند و «هو» لفظی است که دلالت دارد بر سرچشمه عزت حضرت احدیت و لفظ «هو» مرکب است از دو حرف «هاء» و «واو» . لفظ هاء ، اصل است نسبت به واو، چون واو از اشباع ضمه هاء پیدا شده ، پس در واقع «هو» یک حرف است و دلالت دارد بر وحدت حضرت احدیت.

هرکس روزی 100 مرتبه بگوید «هو الله الذی لا اله الا هو» خدا او را از اهل یقین گرداند.

مالک (دارا)

مالک یوم الدین

ترجمه : خداوند پادشاه روز جزا است .

مالک به به دو معنی آمده یکی پادشاه و صاحب اختیار و دیگری مالک . « و هومالک المک و الملکوت » یعنی ذات مقدسی که حقیقتا مالک تمامی عوالم موجودات است و مالکیتهای دیگران برآفریده های او موقتی ، مجازی و عاریتی است .

اگر کسی روز جمعه پیش از طلوع آفتاب 1000 مرتبه این اسم را بخواند تمام حوائج دنیا و آخرت او برآورده شود.

احد (یگانه – بی همتا)

قل هو الله احد

ترجمه : بگو ، او خدای یکتاست

احد مربوط به ذات باری تعالی است که نفی جزئیت می کند از ذات. مقام احدیت خداوند از ذات خداوندی شائبه هر گونه جز و شبیه و قسم را دور می کند و ذات خدا را بی شریک و بی مانند می نمایاند.

اگر کسی هر روز 13 مرتبه ذکر « یا احد » را بخواند ایمان او راسخ می شود و برای کسب نورانیت از غذا قبل ازغذا خوردن بگوید لا اله لا الله احداً صمداً لا حول ولا قوة الا بالله

صمد (بی نیاز)

الله صمد

ترجمه : خدا بی نیاز است و همه به او نیازمندیم.

این اسم فقط یک بار در قرآن آمده وتقلق آن منحصر به ذات اقدس الهی است امام باقرفرموده اند: صمد ، بزرگی است که بالاتر از وی ، امر و نهی کننده ای نباشد.

اگر کسی گرفتار باشد جهت رفع گرفتاری هر روز 134 یا 124 مرتبه خوانده شود.

محیط (دربرگیرنده)

و الله محیط بالکافرین

ترجمه : و خدا بر کافران احاطه دارد.

محیط به کسی اطلاق می شود که برتمام ممکنات ( یعنی موجودات) احاطه دارد.

اگر کسی طلب علم دارد و توانایی فوق العاده برای پیدا کردن یادگیری می خواهد هر روز ذکر «یا محیط» را بخواند.

حلیم ( همیشه بردبار)

والله غفور حلیمٌ

ترجمه : و خدا ، آمرزنده و بردبار است .

خداوند حلیم است یعنی در مجازات تبهکاران تعجیل ( شتاب) روا نمی داردو در مقابل جهالت بندگان ، بسیار صبور است .

اگر کسی می خواهد بردباری و صبر و استقامت در برابر مشکلات داشته باشد در هر روز 88 مرتبه ذکر«یاحلیم» خوانده شود.

خبیر ( همیشه آگاه)

و الله بما تعلمون خبیرٌ

ترجمه: همانا خداوند بدانچه می کند داناست .

خبیر به عالمی اطلاق می شود که به باطن همه اشیا علم دارد و واقف به کلیه امور مخلوقات است.

اگر کسی می خواهد به امری پنهانی دست پیدا کند روزی 100 مرتبه یا 812 مرتبه ذکر یا خبیر را بخواند.

علیم ( همیشه دانا)

ان الله بکل شی علیم

ترجمه : هر آینه خداوند به هر چیز داناست .

علم خدا اضافه بر ذات او نیست بلکه عین ذات اوست خداوند اموری را که مخلوقات توان درک آنها را ندارند درک می کند و چیزی از او پنهان نبوده و نیست و هیچ مانعی او را از فهم ادراک مطالب عاجز نمی گرداند

اگر کسی طالب علم اشراقی ( علم الهامی) است درهرروز 150 مرتبه « یا علیم» بخواند . هنگام سحر حداقل این ذکر 10 مرتبه گفته شود العلم نور یقذنفه الله فی قلب من یشاٌ.
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.