مارتین ایدن – جک لندن


کتابخانه: دانلود کتاب مارتین ایدن


مارتین ایدن جوانی از طبقه کارگر برای میهمانی به خانه آرتور می رود، در آنجا با روت خواهر آرتور آشنا شده و عاشقش می شود. برای رسیدن به روت راه سخت نویسندگی را در پیش می گیرد و سعی در ترک عادات کارگری و تمایل به رسوم طبقه بورژوازی را در پیش می گیرد. ابتدا بخاطر عدم موفقیت در فروش آثار و فقر نامزدیش با روت به هم می خورد اما کمی بعد با سیل گسترده فروش آثارش مواجه می شود. زمانی که دیگر مایوس شده.

رمان مارتین ایدن کتابی است که جک لندن در نوشتن آن از زندگی اسطوره ای و ماجراجویانه خود الهام گرفته و تجربه های خودش را بکارگرفته.

در این رمان جک لندن فلسفه و مکتب خود را در قالب سوسیالیسم و فردگرایی بر داستان نهادینه کرده و از تاثیرات فیلسوفان متعددی مانند اسپنسر و نیچه سخن به میان آورده.

داستان با موضوع عاشقانه ای شروع می شود. اما موضوع داستان به این ختم نمی شود و روند آن با واقعیات و اتفاقاتی دیگر درهم آمیخته می شود.


کتابخانه: دانلود کتاب مارتین ایدن دانلود کتاب
کتابخانه: دانلود کتاب مارتین ایدن 7.05 مگابایت
کتابخانه: دانلود کتاب مارتین ایدن www.majidakhshabi.com

1
1
0
1 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.