کتاب شما چیزی گم نکردین؟ - علی اکبر کرمانی نژاد


کتابخانه: دانلود کتاب شما چیزی گم نکردین؟


هوا آن قدر تاریک بود که فکر می کردم سقف آسمان آمده پایین. فکر میکردم اگر دستم را دراز کنم، دستم توی سیاهی آسمان گم می شود. همه چیزعوض شده بود. بوته های لب جو پراز فش فش مار بود و جو مثل اژدها غرش می زد و جلو می رفت. آن قدر ترسیده بودم که دندان هایم درک درک وَر هم می خورد. ولی نمی فهمیدم چرا ور نمی گردم. جنازه ی خرگوشوم تو بغلم بود. گردنش شل شده بود و کله ش همراه هر قدمی که بر می داشتم، به این طرف و آن طرف میافتاد. خر گوشوم، همین سر شبی مرده بود و من داشتم می رفتم تا زیر درخت سایه خوش خاکش کنم شکم خرگوشوم باد کرده بود. بچه ها می گفتند: هر چیزی که شکمش باد کنه تو دلش بچه داره. چقدرخوشحال بودم و می گفتم: هف هشت تا بچه می زایه و اونوخ…مادرمم شکمش باد کرده، یعنی اونم تو شکمش بچه داره؟… اگر اونم مثل خرگوشو بمیره چی؟


کتابخانه: دانلود کتاب شما چیزی گم نکردین؟ دانلود کتاب
کتابخانه: دانلود کتاب شما چیزی گم نکردین؟ 955 کیلوبایت
کتابخانه: دانلود کتاب شما چیزی گم نکردین؟ www.majidakhshabi.com
0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.