مطالب داغ: عجیب ترین و عاطفی ترین واکنش یک نوزاد پس از تولد


نوزادی که تازه به دنیا امده بود محکم صورت مادرش چنگ زده بود و صورتش را روی صورت مادرش گذاشته بود و نمی خواست که کسی او را از مادرش جداکند و هر وقت که کسی میخواست تو را جدا کند با صدای بلند جیغ می کشید.

این کودک که توسط عمل سزارین به دنیا امد حتی یک لحظه هم صورت خود را از پوست مادر نمی خواست که جدا کند و با تمام نیرویش مادرش چنگ میزد.
هرگاه که پزشک یا پرستار میخواستند او را از مادرشان دور کنند او با صدای بلند جیغ میزد و مادرش را میخواست ولی وقتی که به صورت مادرش برمیگشت ارام ارام میشد.
در نهایت پرستار با هزاران ترفند او را از مادرش برای شست وشو و مراقبت جدا کرد.
0
0
0
0 نفر

1 نظر

  1. همینه دیگه مردم بچه دارن ماهم بچه داریم.

    همینه دیگه مردم بچه دارن ماهم بچه داریم.

    همینه دیگه مردم بچه دارن ماهم بچه داریم.
اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.