قصه شب: عطر نفسهاي تو 61

قصه شب: عطر نفسهاي تو 61

12 دی 1391 , بازدید ها: 747

بگویید مادرجان. عزیزم مهوش حالش بسیار خراب است. از کرده اش پشیمان است. دارد می [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 60

قصه شب: عطر نفسهاي تو 60

11 دی 1391 , بازدید ها: 683

یک صدا گفتیم: نه. چرا مادرجان؟ چرا نرفته اید سری به مهوش بزنید؟ مگر هنوز هم از [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 59

قصه شب: عطر نفسهاي تو 59

10 دی 1391 , بازدید ها: 674

با عجله به سراغ مهتا رفتم و موضوع را به او گزارش دادم. با خوشحالی خنده ای کرد و [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 58

قصه شب: عطر نفسهاي تو 58

9 دی 1391 , بازدید ها: 701

صبح روز بعد با عجله خود را به طبقه ی پایین رساندم مهتا و ناصرخان پشت میز نشسته [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 57

قصه شب: عطر نفسهاي تو 57

8 دی 1391 , بازدید ها: 638

آن روز صبح کمی کنار ساحل قدم زدیم و بعد سوار بر ماشین به گردش در شهر پرداختیم [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 56

قصه شب: عطر نفسهاي تو 56

7 دی 1391 , بازدید ها: 668

وای خدای من، نمی دانم چگونه باید این قلب یخی را گرم کرد. دختر بگذار خون گرم و [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 55

قصه شب: عطر نفسهاي تو 55

6 دی 1391 , بازدید ها: 569

ماکان سکوت کرد و عذر خواست. بلاخره خستگی بر همه مستولی شد و قصد رفتن به رختخواب [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 54

قصه شب: عطر نفسهاي تو 54

5 دی 1391 , بازدید ها: 752

این چه حرفی است که می زنی مهتا؟ دوست داشتن من نسبت به ماکان سالها پیش رنگ و بوی [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 53

قصه شب: عطر نفسهاي تو 53

4 دی 1391 , بازدید ها: 820

به جاده ای فرعی پیچیدیم در سایه سار درختان گم شده بودیم. صدای پرنده ها ما را [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 52

قصه شب: عطر نفسهاي تو 52

3 دی 1391 , بازدید ها: 674

صبح روز بعد همگی عازم سفر شدیم. ماکان با اتومبیل خودش می آمد و ما هم با اتومیبل [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 51

قصه شب: عطر نفسهاي تو 51

2 دی 1391 , بازدید ها: 808

مهتا خندید و گفت: بگو ناصرخان. ما سراپا گوشیم. ناصر در حالی که دستی به طرف ظرف [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 50

قصه شب: عطر نفسهاي تو 50

29 آذر 1391 , بازدید ها: 929

نه سرهنگ ماکان. پدر به همراه مادر چند روزی است که رفته‌اند خانه ی خدا. گمان [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 49

قصه شب: عطر نفسهاي تو 49

29 آذر 1391 , بازدید ها: 706

بالاخره مادر و پدر سرزده به خانه ی دایی خشایار رفتند و باری سنگینی از روی دوشم [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 48

قصه شب: عطر نفسهاي تو 48

27 آذر 1391 , بازدید ها: 743

هفته ها گذشت و زخمهایم به دلیل رسیدی مادر و مهتا و به خصوص دایه ی مهربانم ترمیم [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 47

قصه شب: عطر نفسهاي تو 47

7 آذر 1391 , بازدید ها: 788

الو بفرمایید. سلام آقا جان. چی شده دیبا جان؟ اتفاقی افتاده؟ آقاجان مهمان [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 46

قصه شب: عطر نفسهاي تو 46

6 آذر 1391 , بازدید ها: 677

ساعتی بعد از خانه خارج شدم و به شرکت رفتم. از منشی سراغ آقای هاشمي‌ را گرفتم. [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 45

قصه شب: عطر نفسهاي تو 45

5 آذر 1391 , بازدید ها: 479

دخترک با ناباوری از جا برخاست و مي‌دانست هیچ بخششی در کار نیست، به همین دلیل [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 44

قصه شب: عطر نفسهاي تو 44

4 آذر 1391 , بازدید ها: 422

با خنده‌ای کریه گفت: من چم شده یا تو که فکر مي‌کنی من احمق هستم؟ اجاق کور آشغال [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 43

قصه شب: عطر نفسهاي تو 43

3 آذر 1391 , بازدید ها: 872

مهتا سر به سرم مي‌گذاشت و تا مسیرخانه یک بند مي‌خندید. پریا هم با دیدنم به [..]

قصه شب: عطر نفسهاي تو 42

قصه شب: عطر نفسهاي تو 42

2 آذر 1391 , بازدید ها: 412

من و نازلی هر روز یکدیگر را ملاقات مي‌کردیم و با هم تبادل افکار مي‌کردیم. ماهها [..]