قصه شب: شب سراب 12

قصه شب: شب سراب 12

24 خرداد 1391 , بازدید ها: 742

يكباره مثل اينكه جرقه اي در مغزم درخشيد، حرفهاي ديروز اوستا همه شفاف شدند همه [..]

قصه شب: شب سراب 11

قصه شب: شب سراب 11

23 خرداد 1391 , بازدید ها: 602

- خير - آه اونهم كه هميشه خدا پيدايش نيست. يك خرده مكث كرد بعد گفت: - كارش دارم [..]

قصه شب: شب سراب 10

قصه شب: شب سراب 10

21 خرداد 1391 , بازدید ها: 820

امروز درست يك ماه و نيم است كه در اين دكان نجاري مشغول كارم، فاميل انيس خانم [..]

قصه شب: شب سراب 9

قصه شب: شب سراب 9

20 خرداد 1391 , بازدید ها: 783

- آخه پسر من جز كوك كردن و پس دوز كا ديگري بلد نيستم، تو هم كه اصلاً آن را هم [..]

قصه شب: شب سراب 8

قصه شب: شب سراب 8

19 خرداد 1391 , بازدید ها: 800

- دوستم بود، دلم آتش گرفت، تهمت زدن كار آساني نيست مي گويند خداوند از تهمت نمي [..]

قصه شب: شب سراب 7

قصه شب: شب سراب 7

18 خرداد 1391 , بازدید ها: 831

مثل مرغ سرگشته هر روز صبح و عصر دم تيمچه رفتم، روي پله ها نشستم حاجي آقا نيامد. [..]

قصه شب: شب سراب 6

قصه شب: شب سراب 6

17 خرداد 1391 , بازدید ها: 706

كفش هايم را پوشيدم و راه افتادم. مادر تازگي چيزهايي درست مي كرد و با خودش خانه [..]

قصه شب: شب سراب 5

قصه شب: شب سراب 5

16 خرداد 1391 , بازدید ها: 776

آقا سيد محمد رضا آه سردي كشيد و گفت: تا كي بايد شاهد بدبختي مردم باشيم و درماني [..]

قصه شب: شب سراب 4

قصه شب: شب سراب 4

15 خرداد 1391 , بازدید ها: 761

با دخترش مصلحت مشورت كرد. - هفته ديگر همين روز. - چشم خانم. سرم را آوردم پايين [..]

قصه شب: شب سراب 3

قصه شب: شب سراب 3

14 خرداد 1391 , بازدید ها: 1 029

- رحيم ، رحيم پاشو پسرم دير مي شود راهت دور شده. چشم باز كردم هنوز آفتاب بيرون [..]

قصه شب: شب سراب 2

قصه شب: شب سراب 2

13 خرداد 1391 , بازدید ها: 577

تابستان ها اتاق خيلي گرم مي شد و ما نردباني از حياط به پشت بام مي گذاشتيم و شب [..]

قصه شب: شب سراب 1

قصه شب: شب سراب 1

12 خرداد 1391 , بازدید ها: 832

- سلام - به به سلااام پسر گلم چطوري؟ - بيست گرفتم حاج آقا خط كشم كه ورقه ام را [..]

قصه شب: بامداد خمار 152

قصه شب: بامداد خمار 152

11 خرداد 1391 , بازدید ها: 366

آهی از سر حسرت کشید و چشمانش را بست. ضعیف شده بود. گفت: - خدا می داند که چه قدر [..]

قصه شب: بامداد خمار 151

قصه شب: بامداد خمار 151

10 خرداد 1391 , بازدید ها: 799

- مزخرف نگو. لوس بود ولی هیچ وقت زردنبو نبود. خواستگارهایش پاشنه در را از جا [..]

قصه شب: بامداد خمار 150

قصه شب: بامداد خمار 150

9 خرداد 1391 , بازدید ها: 1 019

خواب دیدم که می دویدم. کوچه خانه مان را تا زیر گذر دویدم. چادر به سر داشتم و [..]

قصه شب: بامداد خمار 149

قصه شب: بامداد خمار 149

8 خرداد 1391 , بازدید ها: 670

منصور مات و متحیر به من نگاه می کرد و من گیج و بهت زده به او. آن گاه تازه [..]

قصه شب: بامداد خمار 148

قصه شب: بامداد خمار 148

7 خرداد 1391 , بازدید ها: 834

جرعه ای از نوشابه اش را نوشید و بی خیال پاسخ داد: - آره، شکل مادرش می شود. اگر [..]

قصه شب: بامداد خمار 147

قصه شب: بامداد خمار 147

6 خرداد 1391 , بازدید ها: 609

منصور حیرت زده پرسید: - دو ماه؟ ..... - آره منصور. دو ماه. باید بروم. باید آرام [..]

قصه شب: بامداد خمار 146

قصه شب: بامداد خمار 146

5 خرداد 1391 , بازدید ها: 579

دوباره زندگی روی غلتک همیشگی افتاده بود. دوباره بهار و پاییز و زمستان و [..]

قصه شب: بامداد خمار 145

قصه شب: بامداد خمار 145

4 خرداد 1391 , بازدید ها: 749

بی اراده کیسه کیسه شاهدانه می خریدم و همه بچه ها می دانستند که اگر هوس گندم [..]