قصه شب: کلبه عشق 5

قصه شب: کلبه عشق 5

14 خرداد 1393 , بازدید ها: 738

ارشیا نگاهش کرد که شیرین در مشتش آب باران را جمع کرد و به صورت او پاشید خنده ی
[..]

قصه شب: کلبه عشق 4

قصه شب: کلبه عشق 4

13 خرداد 1393 , بازدید ها: 771

چه بارون تندی خدا کنه ارشیا سالم برسه چقدر جنگل وحشتناک شده بود معلوم هم نبود
[..]

قصه شب: کلبه عشق 3

قصه شب: کلبه عشق 3

11 خرداد 1393 , بازدید ها: 938

محسن: این دختر چقدر بچه است ارشیا چیزی نگفت فقط محو تماشای او بود کاش منم
[..]

قصه شب: کلبه عشق 2

قصه شب: کلبه عشق 2

11 خرداد 1393 , بازدید ها: 1408

محسن: دختره ی دیونه آخه این چه کاری بود که کردی شیرین:خاک تو سرت محسن مگه من
[..]

قصه شب: کلبه عشق 1

قصه شب: کلبه عشق 1

9 خرداد 1393 , بازدید ها: 894

نگاه آبیش به آسمون بود امروز هوارو عشقه ای ول به این هوا برای دانشگاه... یکی
[..]

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

8 خرداد 1393 , بازدید ها: 803

اما بهزاد حتي يه قطره اشك هم نريخت.  يه كم بعد، سرش رو بلند كرد و
[..]

قصه شب: ياسمين 96

قصه شب: ياسمين 96

3 خرداد 1393 , بازدید ها: 589

اون وقت هي مي خورن به همديگه!  كاوه – چه عيبي داره؟ مي شه عين بازي
[..]

قصه شب: ياسمين 95

قصه شب: ياسمين 95

2 خرداد 1393 , بازدید ها: 666

نشست و يه نگاهي به من كرد و گفت:  كاوه – اولاً كه رفيقتم و از غصه
[..]

قصه شب: ياسمين 94

قصه شب: ياسمين 94

30 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 711

آفرين! چه شاعرانه! تو همين موقع، بيتا با يه دختر خانم سبزه رو و بانمك برگشت
[..]

قصه شب: ياسمين 93

قصه شب: ياسمين 93

29 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 695

كجا؟ حالش چطور بود؟  فريبا – خوب بود، خيالتون راحت باشه.  گريه
[..]

قصه شب: ياسمين 92

قصه شب: ياسمين 92

28 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 680

اصلاً سر در نمي آرم! شما هر كاري كه دلتون بخواد مي كنيد؟ بيتا- بله! خندم
[..]

قصه شب: ياسمين 91

قصه شب: ياسمين 91

13 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 752

دوباره سرم رو گذاشتم رو زانوهام. بلند شد اومد پيشم و بغلم كرد. كاوه –
[..]

قصه شب: ياسمين 90

قصه شب: ياسمين 90

10 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 737

سرم رو انداختم پايين. دختره طفلك مستأصل شده بود كه كاوه گفت:  -قربونت
[..]

قصه شب: ياسمين 89

قصه شب: ياسمين 89

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 698

اگه اومدي و ديدي كه من مردم، برام خوشحال باش نه ناراحت.  در اين مدت كوتاه
[..]

قصه شب: ياسمين 88

قصه شب: ياسمين 88

8 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 722

كاوه –خيلي غير قابل تحملم؟از نظر پزشكي... -مرده شور تو و نظريات پزشكي تو رو
[..]

قصه شب: ياسمين 87

قصه شب: ياسمين 87

21 بهمن 1392 , بازدید ها: 795

تو نمي فهمي من چي مي گم. اگه فرنوش بر نگرده. همه چيزم رو باختم. فرنوش دنياي
[..]

قصه شب: ياسمين 86

قصه شب: ياسمين 86

20 بهمن 1392 , بازدید ها: 550

نگاهش كردم.  كاوه – نامه رو خوندم. نمي خواد از من پنهون كاري كني! 
[..]

قصه شب: ياسمين 85

قصه شب: ياسمين 85

19 بهمن 1392 , بازدید ها: 586

فرنوش: نامه رو يكبار بيشتر نخوندم. يعني احتياجي نبود.  همون كه
[..]

قصه شب: ياسمين 84

قصه شب: ياسمين 84

17 بهمن 1392 , بازدید ها: 496

كاوه – پس يه دفعه بگو به ننه م بگم يه بار ديگه منو بزاد! اين دفعه قيافه م رو از
[..]

قصه شب: ياسمين 83

قصه شب: ياسمين 83

11 بهمن 1392 , بازدید ها: 734

خيلي ممنون جناب برومند. اين رو هم بگم. بنظر من فريبا مي تونه كاوه رو خوشبخت
[..]