((هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی))

نویسنده:داریوش صفوت

انتشارات: کتاب سرای نیک

این کتاب از هشت قسمت تشکیل یا همون طور که از اسمش بر میاد ((گفتار ))تشکیل شده

که عبارتند از:((هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی))

 

نویسنده:داریوش صفوت

انتشارات: کتاب سرای نیک

این کتاب از هشت قسمت تشکیل یا همون طور که از اسمش بر میاد ((گفتار ))تشکیل شده

که عبارتند از:

۱-علم و دین،سر آغاز

۲-خاطراتی از کلاس در استاد صبا

۳-معنویت و معنا در موسیقی

۴-رابطه متقابل موسیقی و روح

۵-پژوهشی در ویژگی های موسیقی ایران

۶-اشاراتی به فلسفه موسیقی

۷-عرفان و موسیقی ایران

۸-در باره موسیقی و موسیقیدانان ایرانی

نویسنده در بخشی از کتاب می گوید:

((اگر ما درباره مسائل فنی و تخصصی به تجزیه و تحلیل مسائل موسیقی و قوانین آن بپردازیم،این

میشود دانش موسیقی اما اگر خود موسیقی را از دیدگاهی کلی بررسی نماییم ،می شود فلسفه

موسیقی.لازم به یاد آوری است که این دو مبحث در طول یکدیگرند نه درعرض یکدیگر،یعنی برای وارد

شدن به فلسفه موسیقی باید از موسیقی اطلاعان اجمالی به دست آورد تا بشود فلسفه موسیقی را

درک کرد....))

*نویسنده:لیلی*

 

0
0
0
0 نفر

0 نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.