مطالب داغ: دیوار عشق

مطالب داغ: دیوار عشق

26 شهریور 1393 , بازدید ها: 703

در وسط باغ ابسس در مونتمارت پاریس دیواری وجود دارد که به دیوار من دوستت دارم
[..]