غزال(قسمت11)

غزال(قسمت11)

13 تیر 1395 , بازدید ها: 503

نغمه را نیز فراموش کرده بودم.اما باز به او علاقه داشتم.با خود اندیشیدم مثل
[..]

مجلل ترین قطار دنیا

مجلل ترین قطار دنیا

9 تیر 1395 , بازدید ها: 531

قطار جدیدی ساخته شده که این روزها سروصدای زیادی در بین خطوط حمل و نقل شهری به
[..]

غزال( قسمت10)

غزال( قسمت10)

5 تیر 1395 , بازدید ها: 811

یک هفته از رفتن نغمه میگذشت هر جایی از خانه را مینگریستم جای خالی او را احساس
[..]

فال تیرماه 95

فال تیرماه 95

1 تیر 1395 , بازدید ها: 549

در روزهای ۲م و ۳م ماه اشتهای فراوانی خواهید داشت. سر خود را با امور مربوطه مثل
[..]

غزال(قسمت9)

غزال(قسمت9)

26 خرداد 1395 , بازدید ها: 530

مرد با نگاهش چیزی را به زن فهماند و زن آرام پالتو را تنش کرد.خیالم راحت شد نفس
[..]

غزال(قسمت8)

غزال(قسمت8)

14 خرداد 1395 , بازدید ها: 653

بهانه گیریهای آقا رحمان روز به روز بیشتر میشد.پدر تمام سعی خودش را میکرد تا
[..]

هتل های عجیب

هتل های عجیب

9 خرداد 1395 , بازدید ها: 401

ابتکار حد و مرز نمی‌شناسد. سلیقه‌ها هم متفاوت هستند...
[..]

غزال(قسمت7)

غزال(قسمت7)

7 خرداد 1395 , بازدید ها: 549

روزها پشت هم مثل باد سپری میشد.اصرارهای مکرر من برای رفتن نغمه به مدرسه بی ثمر
[..]

غزال(قسمت6)

غزال(قسمت6)

3 خرداد 1395 , بازدید ها: 626

روزها پشت هم چون باد سپری میشد ،با تلاش بسیار پدر در انبار یک کارخانه برای خود
[..]

رمان غزال(قسمت 5)

رمان غزال(قسمت 5)

29 اردیبهشت 1395 , بازدید ها: 1370

نفسی به سختی کشیدم.زندایی مرا در آغوش گرفت و با همان لحن ادامه داد:نظر خود
[..]