غزال(قسمت17)

غزال(قسمت17)

26 مرداد 1395 , بازدید ها: 499

کم کم احساس کردم از جیب بری بدم نمی آید. کارهای لیلا مرا وسوسه میکرد. رو به او
[..]

غزال(قسمت16)

غزال(قسمت16)

16 مرداد 1395 , بازدید ها: 516

لیلا گاهی اوقات به من سر میزد. اما در این مدت هرگز از من نخواست تا پیشه او را
[..]

حقایق علمی جالب

حقایق علمی جالب

10 مرداد 1395 , بازدید ها: 803

علم، حوزه‌ی بسیار جالبی است، به دنیای دیوانه‌وار ما سامان می‌بخشد، پدیده‌هایی
[..]

غزال(قسمت15)

غزال(قسمت15)

7 مرداد 1395 , بازدید ها: 750

طوبی که برای اولین بار به اصفهان سفر میکرد و با هیجان خاصی اطراف را مینگریست
[..]

غزال(قسمت14)

غزال(قسمت14)

4 مرداد 1395 , بازدید ها: 496

صبح با خاله راهی بنگاه شدیم اما قبل از آن از او خواستم تا سر و وضع خود را مرتب
[..]

غزال(قسمت13)

غزال(قسمت13)

29 تیر 1395 , بازدید ها: 606

ناگهان دست از خنده برداشت و با عصبانیت گفت: مزه هم میپرونی؟ آفرین نمیدونستم
[..]

غزال(قسمت12)

غزال(قسمت12)

24 تیر 1395 , بازدید ها: 466

روزها پشت سر هم سپری میشد. من همه سعی ام بر این بود تا آقای مرادی را ناراحت
[..]