موسیقی و کلام

موسیقی و کلام

1 مهر 1392 , بازدید ها: 835

در طول تاریخ، آواز خواندن از معمولترین روشهای اجرای موسیقی توسط انسان بوده
[..]

مقاله موسیقی: درآمد

مقاله موسیقی: درآمد

4 شهریور 1392 , بازدید ها: 1176

آدورنو در میان عناصر موسیقی بر اهمیت هارمونی تاکید دارد و معتقد است که صنعت
[..]