مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » آیتم های روزانه و سرگرمی

سپیدار (قسمت سوم)

سپیدار (قسمت سوم)

19 اسفند 1395 , بازدید ها: 629

بعد از رفتن سیاوش، یک هفته ای گذشت که یک روز دم دمای غروب حمید به اتفاق [..]

سپیدار (قسمت دوم)

سپیدار (قسمت دوم)

24 بهمن 1395 , بازدید ها: 686

با خود فکر کردم که اگر مشکلم را با حمید در میان بگذارم شاید او کمک کند، اما [..]

سپیدار (قسمت اول)

سپیدار (قسمت اول)

11 بهمن 1395 , بازدید ها: 652

پدر خسته از کار روزانه به خانه آمده بود، دوان دوان بسویش شتافتم و گفتم؛ پدرجان [..]

غزال (قسمت27)

غزال (قسمت27)

17 آذر 1395 , بازدید ها: 572

به خاطر فرا رسیدن نیمه شعبان سرمان به شدت شلوغ بود به طوری صبح زود به فروشگاه [..]

غزال (قسمت26)

غزال (قسمت26)

9 آذر 1395 , بازدید ها: 665

از صبح که فروشگاه را باز میکردم در قفل بود زیرا حال و حوصله چانه زدن با مشتری [..]

غزال (قسمت25)

غزال (قسمت25)

23 آبان 1395 , بازدید ها: 639

مرجان که از من توقع این حرف را نداشت اخمی کرد و گفت: اگه توی دیوونه خون دماغ [..]

غزال (قسمت24)

غزال (قسمت24)

9 آبان 1395 , بازدید ها: 780

بلند شد و قاب عکس را در دست گرفت و به سمت من آمد. مرجان شباهت زیادی به عکس [..]

غزال (قسمت23)

غزال (قسمت23)

3 آبان 1395 , بازدید ها: 676

سیمین دستم را به گرمی در دست گرفت و با خود به درون اتاق برد. نگاهی به اطراف [..]

غزال (قسمت22)

غزال (قسمت22)

26 مهر 1395 , بازدید ها: 626

از خوشحالی در پوست خود نمیگنجیدم. با لبخندی از او تشکر کردم دست در دست او قدم [..]

غزال (قسمت21)

غزال (قسمت21)

16 مهر 1395 , بازدید ها: 881

بین من و بهارک عاطفه ای عجیب برقرار شده بود طوری که شبها در بستر من میخوابید و [..]

غزال(قسمت20)

غزال(قسمت20)

5 مهر 1395 , بازدید ها: 651

چیزی مثل برق از ذهنم گذشت. اما نه شاید تا بحال ده نفر را استخدام کرده و عوض و [..]

غزال(قسمت19)

غزال(قسمت19)

15 شهریور 1395 , بازدید ها: 762

صبح زودتر از لیلا از خواب بلند شدم. بساط صبحانه را سریع آماده کردم چون اگر [..]

غزال(قسمت18)

غزال(قسمت18)

8 شهریور 1395 , بازدید ها: 801

سریع کفشهایم را به پا کردم نمیدانستم چطور میدوم آنقدر دویدم تا نفسم بند آمد، [..]

غزال(قسمت17)

غزال(قسمت17)

26 مرداد 1395 , بازدید ها: 662

کم کم احساس کردم از جیب بری بدم نمی آید. کارهای لیلا مرا وسوسه میکرد. رو به او [..]