مجید اخشابی » تگ های مطالب » ابراز همدردی و تسلیت مجید اخشابی به بازماندگان زلزله کرمانشاه