داستان کوتاه: مادر ادیسون

داستان کوتاه: مادر ادیسون

6 خرداد 1394 , بازدید ها: 9583

وقتی ادیسون به مدرسه میرفت، معلم کلاسشون نامه ای را به ادیسون داد و گفت...
[..]