شعری برای اربعین

شعری برای اربعین

19 آذر 1393 , بازدید ها: 738

در مرز خویش ماندن و از مرز رد شدن... با مُهر و مِهر فاطمه اصل سند شدن...
[..]