سیدالساجدین، امام سجاد (ع)

سیدالساجدین، امام سجاد (ع)

20 شهریور 1398 , بازدید ها: 844

امام علي بن حسين بن علي بن ابيطالب عليه السلام مشهور به سجاد، چهارمين امام [..]

صحیفه سجادیه:دعای هفتم

صحیفه سجادیه:دعای هفتم

24 تیر 1394 , بازدید ها: 547

اى كه گره هر دشواى به دست تو مى گشايد، و اى كه حدت هر سختى به لطف تو نرم مى [..]