داستان دوزبانه فسر سختگير

داستان دوزبانه فسر سختگير

4 خرداد 1398 , بازدید ها: 1 578

يك افسر خيلي سختگير با تعدادي از سربازها كه براي تعليم آمده بودند صحبت مي كرد. [..]