مجید اخشابی » تگ های مطالب » بخواهید تا به شما داده شود

تغییر درجه عاطفی

تغییر درجه عاطفی

27 فروردین 1399 , بازدید ها: 33

هنگامی که احساس بدی دارید و برای رسیدن به احساس بهتر مشکل فراوان دارید. هنگامی
[..]

درخواست برای سلامتی ذاتی

درخواست برای سلامتی ذاتی

25 فروردین 1399 , بازدید ها: 34

از فرآیند درخواست برای سلامتی ذاتی استفاده کنید، هنگامی که احساس سلامتی
[..]

مرحله چرخش

مرحله چرخش

10 فروردین 1399 , بازدید ها: 37

چه وقت از مرحله چرخش استفاده کنید؟ هنگامی که متوجه هستید چیزی که گفتید
[..]

مرحله کیف پول

مرحله کیف پول

5 فروردین 1399 , بازدید ها: 44

چه وقت از مرحله کیف پول استفاده کنید؟ هنگامی که می خواهید پول بیشتری به
[..]

چه خوب می شود اگر...

چه خوب می شود اگر...

24 اسفند 1398 , بازدید ها: 44

هنگامی که حالت منفی دارید و در برابر همه چیز مقاومت می کنید و می خواهید حالت
[..]

نیت مجزا شده

نیت مجزا شده

19 اسفند 1398 , بازدید ها: 34

نیت مجزا شده را هنگامی که فکر می کنید کار درست در جهتی که می خواهید پیش نمی رود
[..]

مرحله زیر بشقابی

مرحله زیر بشقابی

16 اسفند 1398 , بازدید ها: 39

هنگامی که می خواهید برنامه های آسمانی در مورد شما پربارتر و مؤثرتر باشد. هنگامی
[..]

ارزیابی رویاها

ارزیابی رویاها

27 بهمن 1398 , بازدید ها: 25

ارزیابی رویاها وقتی که می خواهید بدانید چرا خواب بخصوصی دیده اید. وقتی می
[..]

مرحله مراقبه

مرحله مراقبه

21 بهمن 1398 , بازدید ها: 44

هنگامی که می خواهید مقاومت درونی شما از بین برود، یا وقتی ارتعاشات درونی شما
[..]

بازی کامیابی

بازی کامیابی

20 بهمن 1398 , بازدید ها: 27

چه وقت از فرایند بازی کامیابی استفاده کنید: هنگامی که می خواهید قدرت تصویرسازی
[..]

واقعیت مجازی

واقعیت مجازی

19 بهمن 1398 , بازدید ها: 32

واقعیت مجازی مرحله ای است که می باید درست مثل یک کارگردان درباره تمام جزئیات
[..]

کارگاه خلاقیت

کارگاه خلاقیت

16 بهمن 1398 , بازدید ها: 28

از کارگاه خلاقیت استفاده کنید، هنگامی که می خواهید بر روی چیزی که برایتان بسیار
[..]

جعبه جادویی

جعبه جادویی

14 بهمن 1398 , بازدید ها: 37

هنگامی که می خواهید انرژی شکل دهنده عالم در جهت خواستهای شما قرار گیرد؛ هنگامی
[..]