گشت و گذاری در تهران قدیم

گشت و گذاری در تهران قدیم

12 مهر 1392 , بازدید ها: 1 475

تهران قدیم پنج محله داشت: عودلاجان، سنگلج، بازار، چاله میدان و محله دولت... [..]