پذیرش و تسلیم

پذیرش و تسلیم

7 آذر 1398 , بازدید ها: 1814

از لحاظ معنوی، هیچ عملی مهمتر از پذیرش و تسلیم نیست. پذیرش و تسلیم، ظریف ترین
[..]