پوستر هفته ۱۳۵

پوستر هفته ۱۳۵

13 فروردین 1393 , بازدید ها: 2784

مجید اخشابی: اینجا آبشار ویسادار در نزدیکی شهر پاره سره. پاره سر که مابین تالش
[..]

پوستر هفته ۱۳۴

پوستر هفته ۱۳۴

7 فروردین 1393 , بازدید ها: 2019

آمد بهار جان‌ها، ای شاخ تر به رقص آ... چون یوسف اندرآمد، مصر و شکر به رقص آ...
[..]

پوستر هفته ۱۳۳

پوستر هفته ۱۳۳

21 اسفند 1392 , بازدید ها: 2110

ای ز گندمزار ها سرشارتر... ای ز زرین شاخه ها پر بارتر... ای در بگشوده بر
[..]

پوستر هفته ۱۳۲

پوستر هفته ۱۳۲

13 اسفند 1392 , بازدید ها: 2260

برچهره گل شبنم نوروز خوش است... در صحن چمن روی دل افروز خوش است... از دی که
[..]

پوستر هفته ۱۳۰

پوستر هفته ۱۳۰

29 بهمن 1392 , بازدید ها: 2341

امسال نیز یکسره سهم شما بهار... ما را در این زمانه چه کاریست با بهار؟... از پشت
[..]

پوستر هفته ۱۲۹

پوستر هفته ۱۲۹

16 بهمن 1392 , بازدید ها: 524

مجید اخشابی: برف بیشترین خاطره ی خود را به کودکان می بخشد شاید به این خاطر باشد
[..]

پوستر هفته ۱۲۸

پوستر هفته ۱۲۸

8 بهمن 1392 , بازدید ها: 2606

جز این درخت... چیزی نمی گویم و... جز این پرنده... چیزی نمی خواهم... راحتم
[..]

پوستر هفته ۱۲۷

پوستر هفته ۱۲۷

18 دی 1392 , بازدید ها: 507

ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما... افتاده در غرقابه​ای تا خود که داند
[..]

پوستر هفته ۱۲۶

پوستر هفته ۱۲۶

10 دی 1392 , بازدید ها: 2750

کاج های زیادی بلند... زاغ های زیادی سیاه... آسمان به اندازه آبی... سنگچین ها
[..]

پوستر هفته ۱۲۵

پوستر هفته ۱۲۵

4 دی 1392 , بازدید ها: 2284

خوشا شیراز و وضع بی‌مثالش... خداوندا نگه دار از زوالش... ز رکن آباد ما صد لوحش
[..]