با کائنات شفاف صحبت کنید

با کائنات شفاف صحبت کنید

24 آبان 1399 , بازدید ها: 90

صحبت کردن با کائنات صرفا از طریق تکلم نیست. زبان کائنات زبان احساسات است. شما
[..]