شاخه نبات 303

شاخه نبات 303

21 فروردین 1394 , بازدید ها: 2076

ستاره می شوی بلند پرنده می شوی رها / مرا ببر به روشنی مرا ببر به قصه ها...
[..]

شاخه نبات 302

شاخه نبات 302

7 فروردین 1394 , بازدید ها: 1878

باز کن پنجره را که بهاران آمد که شکفته گل سرخ به گلستان آمد...
[..]

حافظ خوانی

حافظ خوانی

13 بهمن 1393 , بازدید ها: 503

بازآی که بازآید عمر شده حافظ...
[..]