مجید اخشابی » تگ‌های اخبار » حافظ » صفحه 2

شاخه نبات 311

شاخه نبات 311

18 مرداد 1394 , بازدید ها: 1 361

عشق، یک شیشه‌ی انگور کنار افتادست... که اگر كُهنه شود مَست تَرَت خواهد کرد... [..]

شاخه نبات 307

شاخه نبات 307

24 خرداد 1394 , بازدید ها: 1 781

دیریست که حیران توام حافظ جان... دیوانه ی دیوان توام حافظ جان... غیر از تو تمام [..]

شاخه نبات 306

شاخه نبات 306

24 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 1 378

شعر حافظ همه بيت الغزل معرفت است... به بزم عرفان و آگاهى خوش آمديد... [..]

شاخه نبات 305

شاخه نبات 305

18 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 1 538

دعوتتان ميكنيم به كنار گذاشتن تلخى هاىهفته گذشته، با خواندن غزل شيرين امروز... [..]

شاخه نبات 304

شاخه نبات 304

3 اردیبهشت 1394 , بازدید ها: 375

با آرزوی بهترین ها و بهترین آرزوها و بهترین آرزوها برای همه ی کسانی که حتی اگر [..]

شاخه نبات 303

شاخه نبات 303

21 فروردین 1394 , بازدید ها: 2 202

ستاره می شوی بلند پرنده می شوی رها / مرا ببر به روشنی مرا ببر به قصه ها... [..]

شاخه نبات 302

شاخه نبات 302

7 فروردین 1394 , بازدید ها: 1 988

باز کن پنجره را که بهاران آمد که شکفته گل سرخ به گلستان آمد... [..]

شاخه نبات 300

شاخه نبات 300

22 اسفند 1393 , بازدید ها: 1 725

آسمان بار امانت نتوانست كشيد! قرعه فال به نام من ديوانه زدند... حافظ امانت دار [..]

پوستر 172 مجید اخشابی

پوستر 172 مجید اخشابی

11 اسفند 1393 , بازدید ها: 1 910

مدامم مست میدارد نسیم جعد گیسویت... خرابم میکند هردم فریب چشم جادویت [..]

شاخه نبات 298

شاخه نبات 298

1 اسفند 1393 , بازدید ها: 1 706

گاه يك جمله، يك بيت، يك حس آشنا! پرستار شب بيدار دلتنگى هايمان مى شود! و اگر هم [..]

شاخه نبات 297

شاخه نبات 297

24 بهمن 1393 , بازدید ها: 324

هفته ها مى آيند و مى روند، گاهى با خود آرزو ها را نيز مى برند! اما هيچ هفته اى [..]

شاخه نبات 296

شاخه نبات 296

17 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 627

من خیس آن شعر بارانیم هنوز... مبهوت آن نگاه آسمانیم هنوز... دستم به دست ماه و [..]

حافظ خوانی

حافظ خوانی

13 بهمن 1393 , بازدید ها: 548

بازآی که بازآید عمر شده حافظ... [..]

شاخه نبات 295

شاخه نبات 295

10 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 700

کوله بارم بر دوش سفرى مى‎ ‎باید،سفرى تاته تنهایى محض... هرکجا لرزیدى،از سفر [..]

شاخه نبات 294

شاخه نبات 294

3 بهمن 1393 , بازدید ها: 1 764

زمستان كه به ماه ميانى خود ميرسد؛ مانند ماهى كه به نيمه رسيده باشد، اوج زيبايى [..]

شاخه نبات 293

شاخه نبات 293

26 دی 1393 , بازدید ها: 1 619

به شيرينى آغاز، به دلنشينى سخن و به زيبايى هارمونى... اينچنين است غزل عاشقانه [..]

شاخه نبات 292

شاخه نبات 292

19 دی 1393 , بازدید ها: 1 063

شادى را شور ميبخشد و دلها را جمع! حضرت شعر، بخصوص كه از لسان غيب وزين شده [..]

شاخه نبات 291

شاخه نبات 291

12 دی 1393 , بازدید ها: 2 569

ای انسان تو سفر بزرگی را آغاز نموده ای و در این راه اقبال تو بسیار بلند است، [..]

شاخه نبات 290

شاخه نبات 290

5 دی 1393 , بازدید ها: 1 712

کنار پنجره باشی، برف نم نم ببارد، بخار از روی چاییت بلند شود، فنچان را مقابل [..]