مجید اخشابی » تگ های مطالب » خطبه خطبه ها

کلام امیر: خطبه های 57، 58، 59

کلام امیر: خطبه های 57، 58، 59

25 شهریور 1392 , بازدید ها: 1024

خبر از آينده شوم خوارج سنگ حوادث و بلا بر شما ببارد، چنانكه اثرى از شما باقى
[..]

کلام امیر: خطبه 54، 55، 56

کلام امیر: خطبه 54، 55، 56

11 شهریور 1392 , بازدید ها: 920

توضيحاتى پيرامون جنگ صفين اينكه مى گوييد، خويشتن دارى از ترس مرگ است، به خدا
[..]

کلام امیر: خطبه 52 و 53

کلام امیر: خطبه 52 و 53

4 شهریور 1392 , بازدید ها: 978

تعريف دنيا آگاه باشيد، گويا دنيا پايان يافته، و وداع خويش را اعلام داشته است،
[..]

کلام امیر: خطبه 49، 50، 51

کلام امیر: خطبه 49، 50، 51

27 مرداد 1392 , بازدید ها: 1162

خداشناسى ستايش خداوندى را سزاست كه از اسرار نهانها آگاه است، و نشانه هاى آشكارى
[..]

کلام امیر: خطبه 46، 47، 48

کلام امیر: خطبه 46، 47، 48

24 تیر 1392 , بازدید ها: 1073

دعاى سفر خدايا! از سختى سفر، و اندوه بازگشتن، و روبرو شدن با مناظر ناگوار در
[..]

کلام امیر: خطبه 43, 44, 45

کلام امیر: خطبه 43, 44, 45

17 تیر 1392 , بازدید ها: 1316

واقع نگرى در برخورد با دشمن مهيا شدن من براى جنگ با شاميان، در حاليكه (جرير) را
[..]

کلام امیر: خطبه 40، 41، 42

کلام امیر: خطبه 40، 41، 42

10 تیر 1392 , بازدید ها: 1009

ضرورت حكومت سخن حقى است، كه از آن اراده باطل شده! آرى درست است، فرمانى جز فرمان
[..]

کلام امیر: خطبه 35 و 36

کلام امیر: خطبه 35 و 36

27 خرداد 1392 , بازدید ها: 1057

ضرورت ستايش پروردگار خدا را سپاس! هر چند كه روزگار دشواريهاى فراوان و حوادثى
[..]

کلام امیر: خطبه 33 و 34

کلام امیر: خطبه 33 و 34

20 خرداد 1392 , بازدید ها: 1223

به هنگام عزيمت به شهر بصره، جهت جنگ با ناكثين فرمودابن عباس مى گويد در سرزمين
[..]

کلام امیر: خطبه های 30 و 31

کلام امیر: خطبه های 30 و 31

13 خرداد 1392 , بازدید ها: 754

روانشناسى طلحه و زبير با طلحه، ديدار مكن، زيرا در برخورد با طلحه، او را چون
[..]

خطبه 27

خطبه 27

23 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 667

ارزش جهاد در راه خدا پس از ستايش پروردگار، جهاد در راه خدا، درى از درهاى بهشت
[..]

خطبه 26

خطبه 26

16 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 744

شناخت فرهنگ جاهليت خداوند، پيامبر اسلام، حضرت محمد (ص) را هشداردهنده جهانيان
[..]

کلام امیر: خطبه 24 و 25

کلام امیر: خطبه 24 و 25

9 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 878

ضرورت آمادگى براى جهاد سوگند به جان خودم، در مبارزه با مخالفان حق، و آنان كه
[..]

خطبه 22 و 23

خطبه 22 و 23

2 اردیبهشت 1392 , بازدید ها: 905

امام ع و شناساندن ناكثين اصحاب جمل آگاه باشيد، كه همانا شيطان حزب و يارانش را
[..]

خطبه 20 و 21

خطبه 20 و 21

26 فروردین 1392 , بازدید ها: 887

خطبه 20 علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ آنچه را
[..]

حكمت 18 و 19

حكمت 18 و 19

19 فروردین 1392 , بازدید ها: 619

دعوايى نسبت به يكى از احكام اجتماعى نزد عالمى مى برند كه با راى خود حكمى صادر
[..]

خطبه 17

خطبه 17

12 فروردین 1392 , بازدید ها: 762

شناخت بدترين انسانها دشمن ترين آفريده ها، نزد خدا دو نفرند، مردى كه خدا او را
[..]