لازم است گاهی

لازم است گاهی

13 آبان 1394 , بازدید ها: 457

لازم است گاهی ازخانه بیرون بیایی وخوب فکرکنی ببینی بازهم میخواهی به آن خانه
[..]

خدایا

خدایا

29 مهر 1394 , بازدید ها: 648

[..]

گاهی پروانه ها هم به اشتباه عاشق می شوند

گاهی پروانه ها هم به اشتباه عاشق می شوند

8 شهریور 1394 , بازدید ها: 887

گاه می رویم تا برسیم
دنیای گذرا

دنیای گذرا

17 مرداد 1394 , بازدید ها: 1359

دست های محکم بر شانه ها همیشه آرامش بخش است اما این آرامش را زمانی حس می کنیم
[..]