دود می خیزد

دود می خیزد

14 مرداد 1394 , بازدید ها: 1956

دود می خیزد ز خلوتگاه من، کس خبر کی یابد از ويرانه ام؟...
[..]