مجید اخشابی » تگ های مطالب » رمانهاي مودب پور

قصه شب: ياسمين 65

قصه شب: ياسمين 65

30 اردیبهشت 1396 , بازدید ها: 950

فريبا – كاوه خان شوخي مي كنن وگرنه طبع بسيار حساسي دارن.  فرنوش گفت:بيا
[..]

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

قصه شب: ياسمين 97 (پايان)

8 خرداد 1393 , بازدید ها: 835

اما بهزاد حتي يه قطره اشك هم نريخت.  يه كم بعد، سرش رو بلند كرد و
[..]

قصه شب: ياسمين 95

قصه شب: ياسمين 95

2 خرداد 1393 , بازدید ها: 709

نشست و يه نگاهي به من كرد و گفت:  كاوه – اولاً كه رفيقتم و از غصه
[..]

قصه شب: ياسمين 94

قصه شب: ياسمين 94

30 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 753

آفرين! چه شاعرانه! تو همين موقع، بيتا با يه دختر خانم سبزه رو و بانمك برگشت
[..]

قصه شب: ياسمين 93

قصه شب: ياسمين 93

29 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 731

كجا؟ حالش چطور بود؟  فريبا – خوب بود، خيالتون راحت باشه.  گريه
[..]

قصه شب: ياسمين 92

قصه شب: ياسمين 92

28 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 718

اصلاً سر در نمي آرم! شما هر كاري كه دلتون بخواد مي كنيد؟ بيتا- بله! خندم
[..]

قصه شب: ياسمين 91

قصه شب: ياسمين 91

13 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 790

دوباره سرم رو گذاشتم رو زانوهام. بلند شد اومد پيشم و بغلم كرد. كاوه –
[..]

قصه شب: ياسمين 90

قصه شب: ياسمين 90

10 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 777

سرم رو انداختم پايين. دختره طفلك مستأصل شده بود كه كاوه گفت:  -قربونت
[..]

قصه شب: ياسمين 89

قصه شب: ياسمين 89

9 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 737

اگه اومدي و ديدي كه من مردم، برام خوشحال باش نه ناراحت.  در اين مدت كوتاه
[..]

قصه شب: ياسمين 88

قصه شب: ياسمين 88

8 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 760

كاوه –خيلي غير قابل تحملم؟از نظر پزشكي... -مرده شور تو و نظريات پزشكي تو رو
[..]

قصه شب: ياسمين 87

قصه شب: ياسمين 87

21 بهمن 1392 , بازدید ها: 831

تو نمي فهمي من چي مي گم. اگه فرنوش بر نگرده. همه چيزم رو باختم. فرنوش دنياي
[..]

قصه شب: ياسمين 86

قصه شب: ياسمين 86

20 بهمن 1392 , بازدید ها: 576

نگاهش كردم.  كاوه – نامه رو خوندم. نمي خواد از من پنهون كاري كني! 
[..]

قصه شب: ياسمين 85

قصه شب: ياسمين 85

19 بهمن 1392 , بازدید ها: 611

فرنوش: نامه رو يكبار بيشتر نخوندم. يعني احتياجي نبود.  همون كه
[..]

قصه شب: ياسمين 84

قصه شب: ياسمين 84

17 بهمن 1392 , بازدید ها: 520

كاوه – پس يه دفعه بگو به ننه م بگم يه بار ديگه منو بزاد! اين دفعه قيافه م رو از
[..]

قصه شب: ياسمين 83

قصه شب: ياسمين 83

11 بهمن 1392 , بازدید ها: 767

خيلي ممنون جناب برومند. اين رو هم بگم. بنظر من فريبا مي تونه كاوه رو خوشبخت
[..]

قصه شب: ياسمين 82

قصه شب: ياسمين 82

10 بهمن 1392 , بازدید ها: 796

كاوه – اونا گفتن حالا تو كي رو دوست داري؟ منم گفتم فريبا رو. اونا گفتن فريبا
[..]

قصه شب: ياسمين 81

قصه شب: ياسمين 81

9 بهمن 1392 , بازدید ها: 720

بهش خنديدم كه گفت: ميدونم غيرتت قبول نمي كنه كه از من چيزي قبول كني. تو هميشه
[..]

قصه شب: ياسمين 80

قصه شب: ياسمين 80

7 بهمن 1392 , بازدید ها: 683

چون اصلاً توي فرهنگ شون نيست. اگه يكي از اونا به يكي ديگه شون اين حرف رو بزنه،
[..]

قصه شب: ياسمين 79

قصه شب: ياسمين 79

3 بهمن 1392 , بازدید ها: 610

شب بهت خبر مي دم كه چي شده و پدرم چي گفته. -چرا فردا صبح باهاش حرف نمي زني؟
[..]

قصه شب: ياسمين 78

قصه شب: ياسمين 78

1 بهمن 1392 , بازدید ها: 623

اينطوري تو راضي هستي؟ بدون جشن و عروسي و اين حرف ها؟ فرنوش – اون قدر تو خونه
[..]