دنیای روانشناسی رنگ ها

دنیای روانشناسی رنگ ها

1 بهمن 1398 , بازدید ها: 1382

رنگها گزیر ناپذیرند. در همه جا هستند. چرا مردم در اتاقهای سبز بيشتر احساس آرامش
[..]

فکرتان را عوض کنید

فکرتان را عوض کنید

23 دی 1398 , بازدید ها: 30

خودانگاره یا تصویر ذهنی شما از سه بخش تشکیل می شود، درست مانند یک کیک که آن را
[..]

فکرتان را عوض کنید

فکرتان را عوض کنید

23 آذر 1398 , بازدید ها: 37

ویلیام جیمز: در روانشناسی قانونی وجود دارد که می گوید اگر تصویری از آنچه را می
[..]

روانشناسی حلقه ازدواج

روانشناسی حلقه ازدواج

17 آذر 1398 , بازدید ها: 895

اگر در انتخاب حلقه دو دل هستید و نمی دانید چه نوع طراحی با شخصیت تان همخوان
[..]

هفت صفت ویژه قهرمانان

هفت صفت ویژه قهرمانان

13 آذر 1398 , بازدید ها: 749

افرادی که در عرصه زندگی به مؤفقیت های بزرگی دست می یابند، ویژگی های مشترکی با
[..]

واژه ها معجزه می کنند

واژه ها معجزه می کنند

12 آذر 1398 , بازدید ها: 444

شما می توانید با واژه ها معجزه کنید. شاید به کار بردن کلمات در گفتگوهای روزانه
[..]

تغییر فکر تغییر زندگی

تغییر فکر تغییر زندگی

10 آذر 1398 , بازدید ها: 27

رابرت کولیر: چیزی در این کره خاکی وجود ندارد که نتوانید آن را به دست آورید.
[..]

پذیرش و تسلیم

پذیرش و تسلیم

7 آذر 1398 , بازدید ها: 1688

از لحاظ معنوی، هیچ عملی مهمتر از پذیرش و تسلیم نیست. پذیرش و تسلیم، ظریف ترین
[..]