تیک عصبی

تیک عصبی

22 خرداد 1392 , بازدید ها: 1167

سیر تیک‌ها نوسانی است؛ گاهی تشدید می‌شوند بعضی اوقات نیز کاهش پیدا می‌کنند حتی
[..]