مجید اخشابی » تگ های مطالب » روز ملي صادرات

مناسبتها: روز ملی صادرات

مناسبتها: روز ملی صادرات

29 مهر 1392 , بازدید ها: 971

تعيين يك روز از روزهاي سال براي صادرات ضمن ترويج فرهنگ صادرات در ميان توده
[..]