بنام پدر

بنام پدر

22 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 2341

بوسه ی اولت را به خاطر ندارم ولی میدانم که خدا با لبهای تو مرا می بوسید و با
[..]

مناسبتها: روز پدر

مناسبتها: روز پدر

22 اردیبهشت 1393 , بازدید ها: 808

روز پدر روزی است برای بزرگداشت پدرها، پدر بودن، پیوند میان پدران و مادران و
[..]

پيامک: روز پدر

پيامک: روز پدر

25 خرداد 1390 , بازدید ها: 637

مکه پر شور و شعف/ کعبه می گیرد شرف قبله را قبله نما/ آمده میر نجف میلاد مظهر
[..]