ساز کورنت Cornet

ساز کورنت Cornet

5 فروردین 1399 , بازدید ها: 20

كورنت يكي از سازهاي مشابه با ترومپت است. كورنت Bb، كورنت استاندارد در گروه‌هاي
[..]

ساز باگل bugle

ساز باگل bugle

3 اسفند 1398 , بازدید ها: 30

باگل (bugle) يكی از ساده‌ترين سازهای برنجی است كه هيچگونه دريچه يا ساير وسايل
[..]