مجید اخشابی » تگ های مطالب » ساز ترومبون

ساز ترومبون

ساز ترومبون

3 بهمن 1398 , بازدید ها: 39

ترومبون يكي از سازهاي خانواده سازهاي برنجي است. همانند تمام سازهاي برنجي، صدا
[..]