سازشناسی: ساز شنگ

سازشناسی: ساز شنگ

25 فروردین 1399 , بازدید ها: 40

شنگ يكي از قديمي‌ترين سازهاي چيني كه در غرب به عنوان ساز «ارگان چيني» نيز
[..]