مجید اخشابی » تگ های مطالب » ساز ماریمبا

ساز ماریمبا

ساز ماریمبا

8 اسفند 1398 , بازدید ها: 33

ماریمبا از نظر ظاهري دقيقاً شبيه زايلوفون است ولي بزرگتر بوده و داراي محدوده
[..]