ساز کورنت Cornet

ساز کورنت Cornet

5 فروردین 1399 , بازدید ها: 20

كورنت يكي از سازهاي مشابه با ترومپت است. كورنت Bb، كورنت استاندارد در گروه‌هاي
[..]