آشنایی با ساز کیبورد

آشنایی با ساز کیبورد

26 تیر 1399 , بازدید ها: 61

کیبورد در سازهای کلاویه‌ای موسیقی به شستی‌ها و اهرم‌هایی گفته می‌شود که به
[..]